مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد

مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد

به همت معاونت خواهران شهر کرمانشاه چهارشنبه؛ 15 اسفند سال جاری مراسم تقدیر از مربیان کلاس‌های شناخت، قرآن، کودک و نوجوان، حفظ و کلاس‌های عمومی و علمی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار صفحه زنان اصلاح‌وب، مهمان این مراسم استاد صدیق نیریزی بود که در سخنان خویش، موضوع مسئولیت بعنوان مهمترین ویژگی یک مربی پرداخت و گفت: در تربیت که یک فرایند تدریجی است رشد، استمرار و منتج بودن در کار را باید در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه اولین داعی در تمام شرایع، پیامبران( علیهم السلام) بوده‌اند؛ افزود: صفت بارز پیامبران ناصح و امین بودن آنهاست و ما نیز نسبت به متربیان خود باید احساس مسئولیت داشته و ناصح و امین باشیم.

پایان بخش مراسم اهداء لوح‌های تقدیر به مربیان بود که با حضور استاد انجام شد.

مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد
مراسم تقدیر از بانوان مربی شهر کرمانشاه برگزار شد