برگزاری کارگاه مدیریت زمان برای نوجوانان در شهر شیراز

برگزاری کارگاه مدیریت زمان برای نوجوانان در شهر شیراز

به همت اداره خانواده جماعت دعوت و اصلاح شیراز، جمعه سوم اسفند سال جاری دوره‌ی " مدیریت زمان" برای نوجوانان دختر در این شهر برگزار شد.

این دوره با حضور خانم خاطره زینلی، کارشناس ارشد روانشناسی و عضو نظام روانشناسی بالینی ایران، برگزار شد.

به گزارش صفحه زنان اصلاح وب؛ خانم زینلی مدیریت زمان را، به معنی استفاده‌ی هوشمندانه از "منابع" تعریف کرد و گفت: مواظب دزدان زمان باشیم، از جمله:

_تلفن همراه _جلسات کاری بی ربط و نه چندان ضروری

_تعلل ورزیدن (کار امروز رو به فردا انداختن)

_چند کار را همزمان انجام دادن

وی بااشاره به اهمیت زمان در زندگی نوجوانان به تکنیک‌های مدیریت زمان به شرح زیر پرداخت:

1_ قورباغه‌ات را قورت بده. (کارهای سخت و زمان بر را درساعات اولیه روز انجام داد.)

2_قانون یک در میان رو رعایت کنید. (یک کار سخت، یک کار آسان)

3_ابزار کنترل ایجاد کنید. (روی یک برگه برنامه ریزی خود را مکتوب و جلو چشمانتان نصب کنید.

4_هدف خود را هر روز مرور کنید.

5_هنر نه گفتن را بیاموزید

برگزاری کارگاه مدیریت زمان برای نوجوانان در شهر شیراز
برگزاری کارگاه مدیریت زمان برای نوجوانان در شهر شیراز