پنجمین کنگرەی جماعت دعوت و اصلاح برگزار می‌شود

کنگره پنجم

پنجمین کنگره‌‌ی جماعت دعوت و اصلاح با شرکت اعضای آن، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه‌ ١٥- ١٦ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

بنا به گزارش اصلاح‌وب جماعت دعوت و اصلاح، پنجمین کنگره‌ی خود را با شرکت اعضای منتخب در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه‌ ١٥- ١٦ آبان‌ماه جاری در دفتر مرکزی جماعت در تهران برگزار می‌کند.

جمال اسماعیلی مسؤول روابط عمومی جماعت در مصاحبه‌ی کوتاهی که با اصلاح‌وب داشت، گفت: به‌یاری خداوند متعال جماعت دعوت و اصلاح پنجمین کنگره‌ی خود را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه‌، ١٥-١٦ آبان‌ماه جاری در دفتر مرکزی این تشکّل مدنی سراسری ایرانیان اهل سنّت در پایتخت برگزار می‌کند.

وی افزود: کنگره، طبق ماده‌ی ۸ مرامنامه و اساسنامه‌ی کنگره‌ی چهارم، اصلاح و تصویب مرام‌نامه و اساس‌نامه، بررسی عملکرد ارکان جماعت، تصویب سیاست‌های کلان جماعت و انتخاب اعضای شورای مرکزی را در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه‌، ١٥-١٦ آبان‌ماه انجام می‌دهد.

وی در پایان گفت: این کنگره هم شعار خاص خود را دارد و در انتخاب آن تلاش شده است تا وضعیت جاری فرهنگی و اجتماعی کشور لحاظ شود.