محفل ايمانى بانوان شهر شيراز ٢٨ مهرماه برگزار شد

محفل ايمانى بانوان شهر شيراز ٢٨ مهرماه برگزار شد

محفل ایمانی بانوان شهر شیراز با بررسی موضوع « خداوند ما را امتحان می کند » دوشنبه 28مهر سال جاری برگزار شد .

به گزارش صفحه زنان اصلاح وب ، سخنران این نشست ایمانی خانم نفیسه عزیزی بود که در ابتدا به تعریف سنت‌های الهی پرداخت و گفت: سنت‌های الهی همان اتفاق‌هایی که روزمره چه برای مسلمان و غیرمسلمان رخ می دهد و بین مسلمان و غیر مسلمان یکسان هست و براساس فرموده پیامبر صل الله علیه واله و سلم: هر عملی که برای مومنان رخ می دهد خیر است .

وی افزود ما انسان‌ها اگر بر اتفاقات صبر کنیم ثواب کسب خواهیم کرد و اگر بر اتفاقات عجز و ناله کنیم گناه محسوب می‌شود.

وی  با بر شمردن صفاتی که بیشترین امتحان بر روی آن است گفت: اشخاص که از ایشان نام می‌آوریم بیشترین امتحانات الهی را پشت سر گذاشته‌اند، ازجمله: محسنین، مقسطین، متقین، مطهرین، متوکلین، صابرین.

وی امتحانات را سبب رحمت خداوند دانست و گفت: البته این نتیجه عمومیت ندارد و چه بسا خداوند برای شخص یاغی امتحاناتی قرار می دهد که شخص در آن مردود شده و در اسفل السافلین قرار می‌گیرد، چرا که خداوند متعال انسان را خلق کرد تا اسما و صفاتش در دنیا تجلی پیدا کند و هر کس بتواند اسمی از اسمای خداوند متعال را در درونش قرار بدهد و در درونش تجلی پیدا کند و از رحمت خداوند برخوردار گردد.

محفل ايمانى بانوان شهر شيراز ٢٨ مهرماه برگزار شد
محفل ايمانى بانوان شهر شيراز ٢٨ مهرماه برگزار شد