بررسی اهمیت دوران نوجوانی در اسره بانوان نوجوان شهر شیراز 2 مهر برگزار شد

بررسی اهمیت دوران نوجوانی در اسره بانوان نوجوان شهر شیراز  2 مهر برگزار شد

اهمیت دوران نوجوانی و لزوم یادگیری مهارت‌ شاد زیستن در اسره بانوان نوجوان شهر شیراز هفته اول مهر بررسی شد.

به گزارش صفحه زنان اصلاح وب ، خانم نورافشان عبدیان که به عنوان مهمان در این اسره حضور داشت، مواردی را از دوران طلایی که همان نوجوانی است و اهمیت آن برای دختران نوجوان حاضر بیان کرد.

وی گفت شما نوجوانان بایستی همیشه شاد باشید و این شادی را به دیگران نیز منتقل کنید تا از دیگران نیز انرژی مثبت دریافت کنید. راه کسب این شادمانی یادگیری بروز احساسات به شیوه مناسب و داشتن عزت نفس است.

وی گفت نکته دوم در دوران نوجوانی دقت در انتخاب دوست و همراه است چرا که هر دو طرف بر یکدیگر و محیط اطرافشان تاثیر می‌گذارند.

وی برای این مطلب مثالی از سلطان محمد فاتح بیان کرد که از کودکی اهداف خود را مشخص نمود و در زندگی از افرادی عالم و روشن فکر کمک می‌گرفت.

خانم عابدیان در ادامه گفت شما دختران نوجوان از اینکه می‌توانید در چنین جمع‌هایی شرکت داشته باشید خدا رو شکر کنید و از آن برای کسب سعادت بهره ببرید.

خانم عبدیان در بیان اهمیت شاد زیستن گفت زندگی بدون شادمانی معنایی ندارد و با شاد بودن می‌توانیم خود را از روزمرگی نجات دهیم تا بتوانیم به هدفی که دل‌خواه ماست برسیم اما لازم است به شما بگویم که بایستی از غرور دوری گزینیم و در عین شاد زیستن بدانیم که انسان ضعیفی بودیم و با کمک الله و انسان‌هایی که دانش شان زیاد و حکیم هستند به این درجه از هدفمان دست پیدا کرده‌ایم چون هر انسانی هر چقدر هم که با تجربه و عالم باشد باز هم در کارش امکان اشتباه هست.

وی در ادامه گفت: در مورد استعداد و توانمندی‌هایتان شناخت داشته باشید و بدانید که چه چیزی از خود می‌خواهید تا اینکه بتوانید راحت‌تر هدفگذاری کنید و با هدف‌هایتان در زندگی خود و دیگران نقش داشته باشد و در راستای به هدف رسیدنتان حتما برنامه‌ریزی داشته باشید. باید یاد بگیرید وقت خود را هدر ندهید و با افرادی نشست و برخاست داشته باشید که شما را به اهدافتان نزدیک و نزدیک‌تر می‌کنند .

دختران نوجوان این اسره به همت مربی آنان، خانم وحدانی روزهای پنجشنبه و جمعه 4و5مهر به اردویی در قلات واقع در شیراز رفتند.

بررسی اهمیت دوران نوجوانی در اسره بانوان نوجوان شهر شیراز  2 مهر برگزار شد
بررسی اهمیت دوران نوجوانی در اسره بانوان نوجوان شهر شیراز  2 مهر برگزار شد
بررسی اهمیت دوران نوجوانی در اسره بانوان نوجوان شهر شیراز  2 مهر برگزار شد
بررسی اهمیت دوران نوجوانی در اسره بانوان نوجوان شهر شیراز  2 مهر برگزار شد