برنامه‌ی ورزشی- آموزشی دانش‌آموزان (پسر) مقطع متوسّطه‌ی اوّل و دوّم آذربایجان غربی در سردشت برگزار گردید

برنامه‌ی ورزشی- آموزشی دانش‌آموزان (پسر) مقطع متوسّطه‌ی اوّل و دوّم آذربایجان غربی در سردشت برگزار گردید

از سوی اداره‌ی کودک و نوجوان معاونت تربیتی استان برنامه‌ی ورزشی -آموزشی برای دانش‌آموزان مقطع متوسّطه‌ی اوّل و دوّم خانواده‌های جماعت دعوت و اصلاح، روز دوشنبه ۱۹ شهریورماه، در طبیعت سردشت برگزار شد.

 

در این برنامه‌، پس از صرف صبحانه و بازدید از آب معدنی گراوان دانش‌آموزان در میدان چمن‌ مصنوعی(٥نفره) شهر ربط جهت انجام مسابقات فوتسال مستقر شدند تا با برگزاری مسابقات بین تیمهای فوتسالِ پنج شهر مهاباد، پیرانشهر، نلاس، ربط و سردشت نتیجه‌ی مسابقات مشخّص گردد که در نهایت شهرستانهای مهاباد، ربط و نلاس به ترتیب به مقامهای اوّل تا سوم‌ دست یافتند و شهرستانهای سردشت و پیرانشهر هم در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفتند.

پیش از اهدای مدال تیمهای برتر، لقمان حسن‌پور دبیر پیشکسوت آموزش و پروررش، در سخنانی ضمن تشکّر از حضور منظّم و به موقع تمامی بازیکنان در دو میدان چمن، به اخلاق حسنه، اخوّت و برادری در تمامی میادین پرداخت. وی در پایان سخنانش حاضران را به تعاون و همکاری در شئون زندگی فرا خواند.

 در بخش دیگری از برنامە، عبدالله کاشفی‌اقدم مسؤول اداره‌ی کودک و نوجوان استان هم هدف از برگزاری اردو را برای دانش‌آموزان تشریح و به نکاتی در رابطه با ادامه‌ی برنامه‌های اردو صحبت‌های لازم را ارائه نمود.

در بخشی از این برنامه، کارگاهی درباب انتظارات متقابل دانش‌آموزان و اولیا ‌برگزار شد. این کارگاه پس از ارایه‌ی توجیهات لازم توسط آقای رئوف آذری فعال مدنی، سرگروههای سه گروه، مطالب خود را عرضه نمودند و در پایان، مدرس کارگاه جمعبندی دو موضوع را ارایه کرد. 

ادای نماز جماعت، شنا، دف‌نوازی، مسابقه‌ی سؤالات هوشی و انجام بازهای محلّی بخش‌های دیگری از برنامه بود. 

در پایان، به رسم یادبود کادوهایی به همه‌ی دانش‌آموزان شرکت کننده در اردو اهدا شد.

تصاویر ضمیمه: 
برنامه‌ی ورزشی- آموزشی دانش‌آموزان (پسر) مقطع متوسّطه‌ی اوّل و دوّم آذربایجان غربی در سردشت برگزار گردید
برنامه‌ی ورزشی- آموزشی دانش‌آموزان (پسر) مقطع متوسّطه‌ی اوّل و دوّم آذربایجان غربی در سردشت برگزار گردید
برنامه‌ی ورزشی- آموزشی دانش‌آموزان (پسر) مقطع متوسّطه‌ی اوّل و دوّم آذربایجان غربی در سردشت برگزار گردید