نشست صمیمانه‌ی هیأت اجرایی مرکزی جماعت و هیأت اجرایی استان تهران برگزار شد

نشست صمیمانه‌ی هیأت اجرایی مرکزی جماعت و هیأت اجرایی استان تهران برگزار شد

نشست مشترکِ صمیمانه‌ای با حضور اعضای هیأت اجرایی مرکزی جماعت و هیأت اجرایی استان تهران عصر روز چهارشنبه، ١٦ خردادماه جاری، در دفتر مرکزی جماعت دعوت و اصلاح، برگزار شد.

به گزارش اصلاح‌وب، در این دیدار که با حضورِ دبیر کل جماعت دعوت و اصلاح همراه بود، اعضای حاضر در خصوص پاره‌‌ای از کاستی‌ها و نیز بررسی امکان‌های تازه‌‌ی فعالیت، ‌ضمن طرح ملاحظات انتقادی، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در آغاز جلسه، استاد عبدالرحمن پیرانی، دبیر کل جماعت دعوت و اصلاح، ضمن ارائه‌ی رهنمودهای معنوی و ایمانی متذکر شد که برای توفیق در اهداف و برنامه‌های جماعت لازم است اعضا به ویژگی‌هایی متّصف‌ باشند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: یقین به عظمت و حقّانیّت‌ راهی که انتخاب کرده‌اند، وجود هدف و یا اهداف بلند که تحقّق‌ آن ارزش صرف وقت و عمر را داشته باشد، اعتماد به نفس و رهایی از خودکم‌بینی فردی و جمعی،‌ مسؤولیت‌پذیری،‌ باور به نصرت الهی و موفقیت در صورتِ التزام به صدق و اخلاص، اراده‌ی قوی و عزم راسخ و کوشش مستمرّ.

مشروح سخنان دبیرکل جماعت متعاقباً منتشر خواهد شد.

گفتنی است در این جلسه، برخی از کارمندان دفتر مرکزی جماعت دعوت و اصلاح نیز حضور داشتند.

نشست صمیمانه‌ی هیأت اجرایی مرکزی جماعت و هیأت اجرایی استان تهران برگزار شد
نشست صمیمانه‌ی هیأت اجرایی مرکزی جماعت و هیأت اجرایی استان تهران برگزار شد
نشست صمیمانه‌ی هیأت اجرایی مرکزی جماعت و هیأت اجرایی استان تهران برگزار شد
نشست صمیمانه‌ی هیأت اجرایی مرکزی جماعت و هیأت اجرایی استان تهران برگزار شد
نشست صمیمانه‌ی هیأت اجرایی مرکزی جماعت و هیأت اجرایی استان تهران برگزار شد
نشست صمیمانه‌ی هیأت اجرایی مرکزی جماعت و هیأت اجرایی استان تهران برگزار شد
نشست صمیمانه‌ی هیأت اجرایی مرکزی جماعت و هیأت اجرایی استان تهران برگزار شد
نشست صمیمانه‌ی هیأت اجرایی مرکزی جماعت و هیأت اجرایی استان تهران برگزار شد