مراسم افطاری جماعت در سنندج برگزار شد

مراسم افطاری جماعت در سنندج برگزار شد

مراسم افطاری اعضا و هواداران  جماعت دعوت و اصلاح به همت هیأت اجرایی جماعت در سنندج‌ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اصلاح‌وب، استاد محمود ویسی از علما و پیشکسوتان جماعت در این مراسم درباب «مهارت‌های‌ معنوی» در ماه رمضان اظهار داشت: «رمضان ماه مضاعف کردن وزن است؛ اما کدام وزن؟ مقصود از روزه در این ماه مبارک، وزن بدنی و جسمی نیست بلکه وزن عبادت و دعا و معنویت مدنظر است. ماه نه گفتن است به شیطان و نفس‌. تفاوت است میان دو مفهوم عربی «صوم» به معنای تحمل با «صیام» با مضمون تحمل همراه با فشار. فشارها در این ایام مضاعف می‌شود. تشنگی، گرسنگی، گناهان همه فشار می‌آورند. کنترل خود در برابر این همه فشار یعنی «صیام».

استاد ویسی افزود: «امام غزالی در تعبیرش از «تقوا» آنرا در دو بخش می‌داند: اجتناب و امتثال.

روزه سراسر اجتناب و خودداری است و طبعاً‌ از امتثال و اطاعت دشوارتر است. امام غزالی‌ معتقد است اگر تقوای اجتناب از گناه و ممنوعات را داشته باشیم، خودبخود تقوای امتثال و اطاعت از خداوند را نیز خواهیم داشت و بدون اجتناب، ادای تقوای خدا ممکن نخواهد شد.»

وی همچنین درباب مهارت‌های معنوی افزود: «دنیای امروز دنیای مهارت‌ها و مهارت‌اندوزی است و کلید و سرّ کسب مهارت، «تکرار» است. روزه‌ی ماه رمضان برای این است که اجتناب کردن نزد ما تبدیل به «مهارت» شود. بنابراین رمضان ماه مهارت‌آموزی معنوی است. روزه عملی‌ترین شکل توبه است که در قیام و إحیای ماه رمضان محقق می‌شود و عملاً‌ توبه در توبه و شربت اندر شربت است. مجالس قرآن و تراویح و عبادات این ماه خود قطعه‌ای‌ از بهشت است.»

استاد ویسی به فضای خانواده مسلمانان در ماه رمضان اشاره کرد و افزود: «برخورد درست در خانواده و فراهم ساختن فضایی که در آن کرامت و احترام آدمیان حفظ شود از دیگر مهارت‌های معنوی است. فضای رمضان تربیت کننده است و شایسته است خانواده‌ها در ماه رمضان فضای خانواده را به مجلس استماع کلام خداوند تبدیل کنند.»

این عالم دینی به آسیب های فضای مجازی برای روزه داران اشاره کرد و هشدار داد یکی از آفت های این روزهای ماه رمضان، فضای مجازی است که بهره‌ی چندانی ندارد و در این ایام روزه‌داری بسیار شایسته است در استفاده از فضای مجازی نیز تجدیدنظر کنیم چون تقوا در این فضا به مراتب از تقوا در فضای واقعی دشوارتر است و مراقبت بیشتری می‌طلبد.»

استاد ویسی در ادامه به رابطه روزه‌داری و اصلاح برخی اخلاقیات پرداخت و اظهار داشت: «بزرگترین آفت‌ها برای انسان مؤمن‌ خودبینی و خودپسندی است و این توهم که به کمال معنوی و ایمانی رسیده است. خودبینی و ندیدن دیگران اساس همه گناهان و آفت‌هاست.»

 مراسم افطاری جماعت، برای سومین سال پیاپی است که در سنندج برگزار می‌شود. حضور پررنگ جوانان از نکته‌های قابل ذکر این مراسم بود.

مراسم افطاری جماعت در سنندج برگزار شد
مراسم افطاری جماعت در سنندج برگزار شد