اگر زن و مرد متاهل مرتکب زنا شوند با پسر و دختر مجرد حکمشان همان 100 ضربه شلاق است؟

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
سلام اگه زن و مرد متاهل مرتکب زنا شوند با پسر و دختر مجرد حکمشان همان 100 ضربه شلاق است؟ اگه می شه فورا جواب دهید؟

زنا یکی از گناهان کبیره است و خداوند مؤمنان را از نزدیک شدن به آن منع کرده است تا مرتکب آن نشوند. زنا به رو روش اثبات می‌شود.
1. چهار شاهد گواهی دهند که عمل زنا بین زن و مرد نامحرم را دیده‌اند.
2. زن و مرد زناکار در حکومت اسلامی نزد حاکم بروند و به زنای خود اعتراف کنند، سپس حاکم، حکم زنا را بر زن و مرد زناکار اجرا نماید.
اگر مرد یا زنی مرتکب زنا شد و عمل او پنهان ماند، لزومی ندارد آن را فاش کند، بلکه پیوسته در نماز و غیرنماز نزد خداوند توبه و استغفار نماید بلکه خداوند او را ببخشد. بهتر است نزد دیگران گناه خود را اقرار ننماید زیرا باعث ترویج فساد و منکرات در جامعه می‌شود.
درباره‌ی حکم زناکار، جمهور عالمان دینی گفته‌اند پس از اثبات زنا با چهار شاهد و یا اقرار زناکار، اگر زناکار متأهل باشد باید سنگسار شود و اگر مجرد باشد صد ضربه‌ی شلاق به او زده می‌شود.
برخی علمای معاصر گفته‌اند حکم سنگسار در قرآن نیامده و حدیث و روایات منقول در این زمینه ضعیف هستند پس حکم مجرد و متأهل را همان صد ضربه‌ی شلاق می‌دانند که در سوره‌ی نور آمده است.