قانون خانه

گردآورنده: 
اصلاح‌وب
قانون خانه

دکتر عبدالکریم بکار می‌گوید:

«پدران نباید منتظر کمک‌های اجتماعی معمول برای تربیت فرزندان‌شان باشند؛ باید خودشان مشکلات تربیتی را بر دوش بکشند.»

چقدر زیباست که پدران و مادران برای خانواده‌ی خود قوانین تربیتی تنظیم کنند و از آن به عنوان پشتوانه‌ای برای تربیت استفاده کنند.

در ادامه مجموعه‌ای از قوانین را تقدیم می‌کنم تا به دلخواه خود انتخاب کنید و آن را به عنوان هسته‌های قوانین خانوادگی قرار دهید:

١- به نماز سر وقت پایبند باشید.

٢- «لطفاً» و «تشکّر» دو واژه‌ی ضروری هستند که هیچ وقت آنها را دست کم نگیرید.

٣-  به «زدن» و «لعن» و «دشنام» و کلماتی که احساسات را جریحه‌دار می‌کند نه بگویید.

٤- با ادب و شفافیت کامل احساساتت را بیان کن.

٥- هر چه را باز کرده‌ای ببند (در، پنجره، سر قابلمه، کنسرو) هر چه را انداختی بردار و آن را در جایی بهتر از جای قبلی بگذار.

٦- وضعیت اتاقت نشان‌گر مسؤولیت‌پذیر توست.

٧- سکوت در برابر هر کسی که حرف می‌زند هیچ وقت سخنش را قطع نکن.

٨- سلام کردن در هنگام ورود و خروج.

٩-  تلاوت یک حزب از قرآن به صورت روزانه.

١٠- به یاد داشته باش: هر کس نزد ما بیاید نظم ما را می‌پذیرد.

١١- خوردن در داخل اتاق ممنوع.

١٢- بیداری بعد از ساعت... ممنوع.

١٣- وسایل ارتباطی از ساعت ... تا ساعت ...

١٤- بلند شدن در برابر پدر و مادر و بوسیدن سر و دست آنان.

١٥- هنگام نشست خانوادگی استفاده از هر گونه ابراز ارتباطی و تصویری ممنوع.

١٦- به موقع سر غذا حاضر شدن.

١٧- ساعت ... پایان مذاکره.

١٨- همگان مسؤول نگهداری و نظم و ترتیب خانه و وسایل آن.

١٩- هر کس باید به خود خدمت کند و هیچ کس حق دستور دادن به دیگری را ندارد مگر مادر خانواده.

٢٠- خانواده و نیازهای آن بر همه چیز مقدم است.

٢١- ورود به اتاق دیگران جز با در زدن و اجازه گرفتن ممنوع.

 

دکتر محمد راتب می‌گوید: «برای یک مسلمان هیچ موضوعی از تربیت فرزندانش مهم‌تر نیست. پس ای پدر و مادر گرامی به این مسأله اهمیت دهید و به یاد داشته باشید که کار تربیت طاقت‌فرسا است و به تلاش و هوشمندی زیادی نیاز دارد. هفت روز در هفته و بیست و چهار ساعت در شبانه روز کار می‌خواهد.»

اگر به تربیت فرزندان به عنوان مهم‌ترین پروژه‌ی خود نگاه کنیم یقیناً‌ موفق خواهیم شد. بهترین وسیله‌ برای تربیت در دوران پیشرفت تکنولوژی: ایمان قوی فرزندان به خدا و رسول او و تذکر این نکته که شما چیزهایی خواهد دید که مورد رضای خدا و رسول او نیست.

در زمان پیشرفت و تکنولوژی دیگر نمی‌توانیم فرزندان‌مان را از آگاهی از چیزهای که نمی‌پسندیم منع کنیم.

نبرد امروز نبرد قناعت و اعتمادی است که در درون فرزندان می‌کاریم نه محروم کردن‌ آنان از ابزار و وسایل روز.

بدون امتیاز