دوره تربیت‌مربّی‌ سه استان جنوبی کشور در شهر اِوَز برگزار شد

دوره تربیت‌مربّی‌ سه استان جنوبی کشور در شهر اِوَز برگزار شد

اولین دوره تربیت‌مربّی‌ سه استان بوشهر، فارس و هرمزگان، روز پنجشنبه ۱۷ اسفندماه به مدت سه روز در دفتر استانی جماعت دعوت و اصلاح فارس واقع در شهر اوز برگزار شد.

به گزارش اصلاح‌وب، این دوره با حضور ۴۵ مربی فعّال‌ِ سه استان جنوبی و به‌همّت‌ معاونت تربیتی استان فارس، با همکاری معاونت تربیتی مرکزی و با حضور استادان، شیخ سعدالدین صدیقی قائم مقام دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح، دکتر سید احمد هاشمی مسؤول معاونت تربیتی جماعت و کیهان روشنی‌مقدّم‌ مسؤول اداره تدوین و بازنگری برنامه‌های تربیتی جماعت به انجام رسید.

در این دوره مباحثی تحت عنوان تبیین برنامه تربیتی، کارگاه تربیتی، دگرپذیری، مثبت‌اندیشی و کرامت ذاتی انسان مورد بحث و گفت‌وگو‌ قرار گرفت.

این دوره شامگاه چهارشنبه با خوش‌آمدگویی دکتر یعقوب خرسند مسؤول معاونت تربیتی استان فارس آغاز و با مبحث تبیین برنامه تربیتی توسط استاد روشنی‌مقدم ادامه یافت.

روز دوم با ادامه مباحث تبیین برنامه تربیت مربی و مثبت‌اندیشی توسط دکتر هاشمی در دو بخش و کرامت ذاتی انسان توسط استاد صدیقی ادامه پیدا کرد.

در آخرین روز دوره نیز مبحث دگرپذیری و کارگاه تربیتی توسط اساتید دوره ارائه شد و با تقدیر و تشکر مسؤول معاونت تربیتی استان فارس از اساتید و مربّیان‌، پایان یافت.

دوره تربیت‌مربّی‌ سه استان جنوبی کشور در شهر اِوَز برگزار شد
دوره تربیت‌مربّی‌ سه استان جنوبی کشور در شهر اِوَز برگزار شد
دوره تربیت‌مربّی‌ سه استان جنوبی کشور در شهر اِوَز برگزار شد

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌نام (مهمان)
1396/12/23

تعریف جماعت از تربیت چیست؟ اگر جماعت سازمان است، سازمان فقط می‌تواند بە آموزش و بهسازی تعلیمی اعضای سازمان بپردازد. تربیت واژەی همەجانبەای است که آموزش بخشی از آن بە شمار می‌رود.دورەهای جماعت آنقدر طولانی و متعدداند که مخاطب و فراگیر پس از طی زمانی طولانی توان عبور از عقبات طریق را یافته و تازه توفیق همراهی پیدا کند یا نکند!