حضور جمعی از بانوان جماعت در همایش بین المللی زنان، صلح و امنیت پایدار

حضور جمعی از بانوان جماعت در همایش بین المللی زنان، صلح و امنیت پایدار
جمعی از بانوان عضو جماعت به همراه مسئول مرکزی معاونت بانوان روز چهارشنبه 16 اسفند در همایش زنان صلح و امنیت پایدار شرکت و با تعدادی از فعالان زن در منطقه خاور میانه در حاشیه‌ی این همایش دیدار کردند. 
به گزارش خبرنگار صفحه زنان اصلاح‌وب؛ خانم حمیدی مسئول معاونت مرکزی بانوان و هیئت همراه ضمن معرفی جماعت دعوت و اصلاح ایران به فعالان شرکت کننده در همایش به عنوان تشکلی مدني که در چارچوب اندیشه‌ی اسلامي خواستار رشد و توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی زندگي افراد خصوصا زنان در پرتو باور به كرامت ذاتی بشر، آزادی، دگرپذیری و... است، جهت استفاده از توانمندی و ظرفیت‌های زنان اهل سنت در مناطق و ایجاد همبستگی و اتحاد ملی، حفظ محیط زیست؛ آمادگی بانوان جماعت را برای فعالیت در حوزه حقوق زنان، صلح و امنیت پایدار در منطقه اعلام نمودند.
لازم به یادآوری است بانوان جماعت حاضر در این همایش با خانم ملالی شینواری مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان در امور اجتماعی، خانم ماری اکرمی عضو شورای صلح افغانستان و فعال اجتماعی، خانم بهجت رحمانی مسئول کار گروه اقوام و ادیان معاونت بانوان ریاست جمهوری، خانم دکتر زهرا نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، خانم غریبی از انجمن ملی زنان کار آفرین، خانم محتشمی پور عضو مؤسس و رئيس هيأت مديره انجمن زنان پژوهشگر تاريخ و دکتر حسین محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از نزدیک دیدار داشتند.
حضور جمعی از بانوان جماعت در همایش بین المللی زنان، صلح و امنیت پایدار
حضور جمعی از بانوان جماعت در همایش بین المللی زنان، صلح و امنیت پایدار
حضور جمعی از بانوان جماعت در همایش بین المللی زنان، صلح و امنیت پایدار
حضور جمعی از بانوان جماعت در همایش بین المللی زنان، صلح و امنیت پایدار
حضور جمعی از بانوان جماعت در همایش بین المللی زنان، صلح و امنیت پایدار
حضور جمعی از بانوان جماعت در همایش بین المللی زنان، صلح و امنیت پایدار
حضور جمعی از بانوان جماعت در همایش بین المللی زنان، صلح و امنیت پایدار