آیا حدیث صحیحی در مورد نجس بودن سگ وجود دارد؟

شماره: 
0

شافعیه و حنابله گفته‌اند ظرفی که سگ در آن غذا می‌خورد یا آن را لیس زده، نجس است و باید یک‌بار با خاک و شش بار با آب شسته شود؛ چون در حدیثی که امام مسلم از ابوهریره روایت کرده، آمده است که پیامبر-صلی‌الله‌علیه‌و‌سلم- فرموده است: «طهور اناء احدکم اذا ولغ فیه الکلب ان یغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»[مسلم] شافعی و حنبلی به استناد این حدیث سگ را نجس دانسته‌اند اما امام مالک گفته است سنت است ظرف غذای سگ هفت‌بار با آب شسته شود و حنفیه گفته‌ است واجب است ظرف سه بار با آب شسته شود.
درباره‌ی موی سگ حنفیه و مالکیه و یک روایت از احمد بن حنبل قائل بر آن است که موی سگ قبل از مرگ و بعد از آن پاک است ولی مذهب شافعی و حنبلی گفته‌اند موی سگ نجس است.