روز جهانی زنان و دختران در علم گرامی باد

امروز یکشنبه مصادف با ۱۱ فوریه، در تقویم جهانی سازمان ملل روز جهانی زنان و دختران در علم می باشد (International Day of Women and Girls in Science).
این روز به منظور ارج نهادن به فعالیتها و دستاوردهای بانوان دانشمند، و تشویق هر چه بیشتر دختران به تحصیل نامگذاری شده است. این روز جهانی را به کلیه دختران و بانوان کشورمان تبریک عرض میکنیم.

بخش اخبار: 
زنان