دبیرکل جماعت با نماینده‌ی پیشین پارلمان اقلیم کردستان دیدار کرد

دبیرکل جماعت با نماینده‌ی پیشین پارلمان اقلیم کردستان دیدار کرد

دبیرکل جماعت با دکتر عمر عبدالعزیز از چهرەهای شاخص اتحاد اسلامی کردستان روز چهارشنبە ۱۱ بهمن‌ماە در دفتر مرکزی دیدار کرد.

در این دیدار دکتر عمر عبدالعزیز ضمن ارائه‌ی تحلیلی از آخرین وضعیت اقلیم کردستان و رویدادهای پیرامون آن، به بیان دغدغه‌های حزب متبوعش در این زمینه پرداخت.

در ادامه‌، استاد پیرانی دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، بر لزوم اشراف دقیق بر روند قضایا و پرهیز از شتابزدگی در داوری و لزوم توازن در نگاه و رعایت انصاف در همه احوال تأکید کرد.

در این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید، استاد عبدالرحمن یعقوبی مؤسس نشر احسان نیز حضور داشت.

دبیرکل جماعت با نماینده‌ی پیشین پارلمان اقلیم کردستان دیدار کرد
دبیرکل جماعت با نماینده‌ی پیشین پارلمان اقلیم کردستان دیدار کرد