کارگاه آموزش« خودباوری » برای نوجوانان دختر و پسر در شهر شیراز برگزار شد

کارگاه آموزش« خودباوری » برای نوجوانان دختر و پسر در شهر شیراز برگزار شد

کارگاه آموزش« اعتماد بنفس و خودباوری » برای نوجوانان دختر و پسر سنین متوسطه در شهر شیراز برگزار شد

به همت اداره خانواده معاونت بانوان جماعات شيراز کارگاه آموزش« اعتماد بنفس و خودباوری» برای نوجوانان دختر و پسر سنین متوسطه ۹ آذر سال جاری در دفتر جماعت دعوت و اصلاح اين شهر برگزار شد.

به گزارش صفحه زنان اصلاح وب در این کارگاه ۲۰ نفر از دانش آموزان که فرزندان اعضا و قرآن آموزان موسسه محمد بن جزری حضور داشتند موضوع اعتماد به نفس و راه های دست یابی به آن بررسی شد.

استاد این نشست، خانم خاطره زینلی کارشناس ارشد روانشناسی و عضو نظام روانشناسی بالینی ایران بود که در ابتدای جلسه انواع اعتماد بنفس را پس از تعریف آن برای نوجوانان حاضر به ترتیب زیر توضيح داد:

۱)اعتماد بنفس احساسی( هیجانی )

۲)اعتماد بنفس رفتاری

۳)اعتماد بنفس معنوی

وی در ادامه" دوست داشتن مشروط و غیر مشروط" را تبیین کرد و افزود که انسانهای با اعتماد به نفس بالا، دوست داشتن خود را مشروط به شرایط و موقعیت ها نمی کنند و در همه احوال خود را دوست داشته و احساس خوبی نسبت به خود دارند.

خانم زینلی در ادامه چند رفتار اشتباه را که منجر به ضعف اعتماد به نفس می شود از قبیل: مقایسه، تحقیر، سرزنش و... را نام برد و راه های مقابله با آن را توضیح داد.

از دیدگاه خانم زينلی مقایسه با دیگران کار بسیار اشتباهی است و انجام مقایسه باید نسبت به عملکرد قبلی خود شخص باشد تا فرد بتواند سعی در رفع و جبران کاستی ها داشته باشد.

وی افزود: خوب است پس از هر بار تحقیر خود( دست کم گرفتن و کوچک شمردن خود یا سرزنش و ملامت بعد از انجام کار ) برای خود جریمه ای_ مثلا نقدی_ در نظر بگیریم و در صورت موفقیت و غلبه بر آنها جایزه ای برای خود تهیه کنیم.

در پایان، خانم زینلی راهکارهایی برای تقویت اعتماد به نفس مثل: مثبت نگری، خودگویی، تعامل با افراد دارای اعتماد به نفس بالا، داشتن ظاهر آراسته و مرتب، انجام ورزش مرتب، تظاهر به داشتن اعتماد به نفس، تمرین جلوی آیینه، تکرار جملات تاکیدی مثبت و نوشتن آن، تهیه لیست از کارهایی که فکر می کنیم قادر به انجام آن ها نیستیم و شروع به انجام آن ها، مقابله با ترس را برای حاضران در کارگاه برشمرد و افزود: اعتماد به نفس به معنی باور مثبت داشتن به خود و توانایی های خود است اما غرور به معنی اثبات خود به دیگران است.

وی در در جمع نوجوانان حاضر تاکید داشت که این دو مقوله داشتن اعتماد به نفس و غرور با هم اشتباه نشوند.

لازم به ذکر است که کارگاه؛ همراه با تمرین های عملی و مشارکت فعال خود نوجوانان انجام شد.

کارگاه آموزش« خودباوری » برای نوجوانان دختر و پسر در شهر شیراز برگزار شد
کارگاه آموزش« خودباوری » برای نوجوانان دختر و پسر در شهر شیراز برگزار شد
کارگاه آموزش« خودباوری » برای نوجوانان دختر و پسر در شهر شیراز برگزار شد