هیأتی از جماعت اسلامی پاکستان با دبیرکلّ جماعت دیدار کرد

هیأتی از جماعت اسلامی پاکستان با دبیرکلّ جماعت دیدار کرد

در حاشیه‌ی کنفرانس وحدت، هیأت جماعت اسلامی پاکستان به ریاست پروفسور محمّد ابراهیم خان، نایب امیر جماعت اسلامی پاکستان روز دوشنبه ٥ آذرماه در دفتر جماعت دعوت و اصلاح حضور یافته و با دبیرکلّ و دیگر اعضای دفتر مرکزی دیدار کردند.

بنا به گزارش اصلاحوب، در این دیدار، دکتر عبدالرّحمن پیرانی، دبیرکل جماعت ضمن عرض خوشآمدگویی و خیر مقدم به تاریخچه‌ای از جماعت اشاره کرد و به بیان فعّالیّت‌های کنونی جماعت ازجمله برپایی اماكن عبادى برای رفع نیاز معنوی مسلمانان اهل سنّت پرداخت.

مولانا عبدالحق پاشمی، امیر اقلیم بلوچستانِ پاکستانِ جماعت اسلامی ضمن ابراز خرسندی از مهیّا شدن این دیدار از اوضاع مسلمانان در پاکستان سخن گفت. 

در این دیدار آقایان، مولانا عبدالکبیر شاکر نایب اقلیم ایالت بلوچستان پاکستان، دکتر عطاءالله رحمان نایب امیر جماعت اسلامی پلوچستان پاکستان، مولانا محمد عارف نایب قبلی اقلیم بلوچستان پاکستان و مولانا عبدالغنی موحّد استاد دانشگاه زاهدان و سید احمد هاشمی معاونت تربیتی جماعت و لقمان ستوده از اعضای هیأت اجرایی مرکزی جماعت حضور داشتند.

هیأتی از جماعت اسلامی پاکستان با دبیرکلّ جماعت دیدار کرد
هیأتی از جماعت اسلامی پاکستان با دبیرکلّ جماعت دیدار کرد
هیأتی از جماعت اسلامی پاکستان با دبیرکلّ جماعت دیدار کرد