کارگاه زنان و تربیت در جوانرود برگزار شد

کارگاه زنان و تربیت در جوانرود برگزار شد

کارگاهی با عنوان زنان و تربیت در شهرستان جوانرود و با ارائه بانو سمیه امینی برگزار شد.
بنا به گزارش خبرنگار صفحه زنان اصلاح‌وب، خانم امینی شرط رسیدن زنان به توانمندی و تاثیرگذاری را توجه آنان به سلامت جسمی و روحی خود و آموزش مهارت‌های زندگی و زناشویی عنوان کرد.
وی تاکید کرد که زنان درعین ایمان آموزی و کسب علم باید به ورزش و انجام فعالیت‌های اجتماعی مفید بپردازند. و نقطه شروع این تغییرات مهم را دوست داشتن خویش و زنانگی خود دانست. و در مرحله بعدعشق ورزیدن به همسر و فرزندان و تلاش برای کاستن از درد و رنج های همنوعان خود با مشارکت فعال در امور اجتماعی.
کارگاه با پرسش و پاسخ و مشارکت شرکت کنندگان در ارائه نظرات خود به پایان رسید

کارگاه زنان و تربیت در جوانرود برگزار شد
کارگاه زنان و تربیت در جوانرود برگزار شد