همایش فرزندپروری در دیواندره برگزار شد

همایش فرزندپروری در دیواندره برگزار شد

همایش «فرزندپروری» با ابتکار اداره بهزیستی شهرستان دیواندره، پنجشنبه ٩ شهریورماه برگزار شد.

به گزارش اصلاح‌وب، در این همایش، ناصر کریمیان، رئيس اداره بهزیستی دیواندره، اظهار داشت: «آسیب‌های‌ اجتماعی رو به افزایش است و این مسأله بر تربیت فرزندان در خانواده‌ها تأثیرات منفی داشته است و لازم است خانواده‌ها‌ در این زمینه آگاهی لازم را داشته باشند.»

دکتر امید مرادی، کارشناس مشاوره خانواده و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد سنندج نیز در این نشست اظهار داشت: «فرزندپروری یک فرایند و کاری همیشگی است که هیچ وقت متوقّف‌ نخواهد شد.»

وی فرزندپروری را به چهار نوع تقسیم‌بندی کرد و نوع فرزندپروری مقتدرانه (مشارکتی و دمکراتیک) را بهترین نوع فرزندپروری دانست.

وی افزود: «از عوامل مؤثّر‌ در فرزندپروری، سلامت رفتاری، روانی، تفاهم و صبور بودن والدین در برابر رفتارهای فرزندان است.»

همایش فرزندپروری در دیواندره برگزار شد
بدون امتیاز