کارگاه چرایی و چگونگی حجاب در شهرستان پاوه برگزار شد

کارگاه چرایی و چگونگی حجاب در شهرستان پاوه برگزار شد

کارگاه چرایی و چگونگی حجاب در شهرستان پاوه و با حضور خانم سمیه امینی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار صفحه زنان اصلاح‌وب خانم امینی با اذعان به این مساله که رعایت یا عدم رعایت حجاب اسلامی تنها مشکل موجود برای مسلمانان نیست، بیان داشت که یکی از موارد مهم برای داشتن خانواده و جامعه سالم پایبندی به اصل حجاب است. چون بسیاری از نابسامانی‌های حوزه خانواده و روابط فرازناشویی از عدم رعایت حجاب در چارچوب دستورات الهی ناشی می‌شود.
وی افزود که در صورتیکه التزام به حجاب با هدف جلب رضایت الهی باشد سختی آن کمتر می‌شود.
کارگاه با نمایش تصاویری از بدحجابی و حجاب مطلوب بر اساس الگوی معاصر برای شرکت کنندگان به پایان رسانده شد.