مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد

مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد

مراسم اختتامیه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی فردیس کرج امروز( یک‌شنبه) 5 شهریور ماه سال جاری برگزار شد
به گزارش خبرنگار صفحه زنان اصلاح‌وب این کلاس‌ها از تاریخ 17 تیرماه سال جاری شروع و امروز 5 شهریور ماه در مسجد امام محمد غزالی شهرستان فردیس با حضور بیش از 50 نفر از قرآن آموزان دختر و پسر در مقاطع ابتدایی و متوسطه برگزار شده است.
کلاس‌های مذکور در روزهای یک‌شنبه و سه شنبه و پنج‌شنبه هر هفته از ساعت 9-12 صبح برگزار شده است و مواد آموزشی کلاس‌ها به قرار ذیل بوده است
-    آموزش قرآن
-    آموزش تجوید بر اساس کتاب نسیم انس الوان 1و2
-    قصه‌های قرآن زندگی‌نامه سه تن از یاران پیامبر گرامی اسلام به انتخاب خود قرآن آموزان
-    هفته‌ای یک جلسه آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی ضروری ویژه کودکان و نوجوانان
*لازم به یادآوری است در بررسی سیره اصحاب و آموزش مهارت‌های اجتماعی خود قرآن آموزان تحقیق اولیه را انجام داده و سپس مربی مطالب را جمع آوری و تصحیح و یا بسط می‌داد.
مراسم اختتامیه با مشارکت خانواده‌های قرآن آموزان و به هدف تشویق بیشتر آنان انجام گردید.
* لازم به ذکر است که به همه‌ی قرآن آموزان هدیه‌ای از جانب کلاس اهدا و از حافظان قرآن تجلیل به عمل آمد.

مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد
مراسم اختتامیه ترم تابستانه کلاس‌های قرآن مسجد امام محمد غزالی کرج برگزار شد