دوره آموزشی بانوی تاثیرگذار در سنندج برگزار شد

دوره آموزشی بانوی تاثیرگذار در سنندج برگزار شد

به همت معاونت بانوان جماعت دراستان کردستان،دوره آموزشی بانوی تاثیرگذار روز پنجشنبه ۲شهریور ماه ۹۶ در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرنگار صفحه زنان اصلاح‌وب از سنندج، در این دوره‌ی مدیریتی، ۲۰ نفر از اعضای معاونت بانوان جماعت از شهرستان‌های استان حضور داشتند که‌ در زمینه‌ی تاثیرگذاری بانوان و راه‌های آن در چهار حوزه‌ی« روابط موثر انسانی، اصول راهبردی جماعت، مدینه فاضله و تقوای الهی» باهم به بحث و ارائه‌ی دیدگاه پرداختند.
بانو‌ مریم اصلانی مسئول معاونت بانوان استان کردستان دراین دوره‌ی اموزشی اظهار داشتند: انسان جهت رسیدن به شکوفایی باید به انسانیت برسد و تاریخ هم زندگی شخصیت‌هاست نه اشخاص.
وی افزود: انسان در چهار حوزه‌ی جسم، روان، معنویت و امور اجتماعی نیازمند سلامتی است که ضرورت دارد به آن دست یابد.
وی همچنین افزود: یکی دیگر از لوازم پویایی شخصیتی، داشتن انعطاف پذیری و سازگاری و تفاوت قائل شدن میان سازشکاری و سازگاری است، زیرا افراد سازشکار افرادی سودجو و منفعت طلب اند اما سازگاری، حرکتی مصلحت طلبانه و هوشمندانه است
لازم به یادآوری است این دوره به صورت یک روزه درسنندج برگزار شد.

دوره آموزشی بانوی تاثیرگذار در سنندج برگزار شد
دوره آموزشی بانوی تاثیرگذار در سنندج برگزار شد
دوره آموزشی بانوی تاثیرگذار در سنندج برگزار شد

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
بدون‌... (مهمان)
1396/06/04

آفرین بر شما در پناه خدا باشید
به نظرم جماعت دعوت و اصلاح روشنفکرترین تفکر دینی است.