کارگاه اصول و روش‌های خانه‌داری در مهاباد برگزار شد

کارگاه اصول و روش‌های خانه‌داری در مهاباد برگزار شد

کارگاه اصول و روش‌های خانه داری روز یکشنبه تاریخ 15 مرداد ماه جاری با حضور 25 نفر از اعضا و هوادارن جماعت دعوت و اصلاح مهاباد در مسجد محمودکان مهاباد برگزار شد.

به گزارش صفحه زنان اصلاح‌وب، سخنران جلسه خانم تاج الدینی به مسئله پیشگیری و آموزش اشاره داشت که با کمک آنها می‌توان از بسیاری از بیماری‌ها و هزینه‌های درمانی پیشگیری نماییم. وی در ادامه به نظم در زندگی و نظم ذهنی تاکید نمود چرا که بدون نظم ذهنی، فکر ما درگیر مشکلات شده و سلامتی ما هم به خطر می‌افتد. در نظر وی سلامتی چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی دارد. آخرین کلام خانم تاج‌الدینی درباره رعایت بهداشت فردی و محیط زیست و همچنین دوری از ایجاد آلودگی صوتی و... بود.

کارگاه اصول و روش‌های خانه‌داری در مهاباد برگزار شد
کارگاه اصول و روش‌های خانه‌داری در مهاباد برگزار شد
کارگاه اصول و روش‌های خانه‌داری در مهاباد برگزار شد