دومین دوره بانوان تاثیر گذار در تهران برگزار شد

دومین دوره بانوان تاثیر گذار در تهران برگزار شد

دومین دوره بانوان تاثیرگزار به همت اداره مشارکت مرکز و با حضور بانوانی از استان‌های مختلف به منظور توسعه توانمندی‌های آنان از تاریخ ۱۰ مرداد تا ۱۲ مرداد در شهر تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار صفحه زنان اصلاح‌وب در این دوره طی روزهای اول و دوم دوره كلاس‌ها و كارگاه‌های زیر برگزار شد:
۱ـ سخنرانی" استاد عبدالرحمن پیرانی" دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح ایران
۲ـ سخنرانی مسئول معاونت مرکزی بانوان جماعت خانم حمیرا حمیدی.
۳ـ کلاس جایگاه تربیت توسط آقای کیهان روشنی مقدم.
۴ـ کلاس روابط موثر انسانی توسط آقای صدیق قطبی.
۵ـ بحث اهمیت کار گروه در جماعت.
۶ـ کلاس آموزش حقوق شهروندی توسط آقای احمد فلاحی.
۷ـ کلاس مدیریت رسانه( فیلم سازی با موبایل) توسط آقای عبدالرحمن میرانی.
٨ـ  ادامه کلاس مدیریت رسانه ( خبر و خبر نویسی) توسط خانم فریده شاکری.
برنامه سوم دوره بانوان تاثیرگزار بازدید از موسسه مهر طه در تهران بود. این موسسه غیر دولتی که از سال ۱۳٨۱ شروع به کار نموده با مدیریت خانم زهره زارع، در زمینه نگه داری شبانه روزی از دختران بی سرپرست یا بد سرپرست فعالیت می‌کند. و در حال حاضر، ٨۰ فرزند را تحت سرپرستی خود دارد.
قابل ذکر است که این بازدید با هدف آشنایی و تبادل تجربه در زمینه خدمات اجتماعی برنامه ریزی شده بود.

دومین دوره بانوان تاثیر گذار در تهران برگزار شد
دومین دوره بانوان تاثیر گذار در تهران برگزار شد
دومین دوره بانوان تاثیر گذار در تهران برگزار شد
دومین دوره بانوان تاثیر گذار در تهران برگزار شد