کودکان سردشتی حماسه‌ی صلح و مهربانی خلق کردند

کودکان سردشتی حماسه‌ی صلح و مهربانی خلق کردند

جمعی از کودکان سردشتی، سه‌شنبه ۶ تیرماه جاری، در آستانه‌ی سالگرد بمباران شیمیایی با حضور در مزار شهدا، با حمل تراکت‌های حاوی متن نوشته صلح و مهربانی با سه زبان کوردی، فارسی و انگلیسی، خواستار برقراری صلح و مهربانی در جهان شدند.

 آنان خطاب به سازمان‌های بین‌المللی، حقوق بشری و نیز سردمداران قدرت در جهان عنوان کردند: «ما و نسل قبل از ما قربانی جنگ و سلاح‌های کشتار جمعی شدیم و آزار و درد بسیاری را در طول سی سال گذشته متحمّل‌ شده‌ایم. وسعت و شدت درد تحمیلی بر ما آنقدر زیاد بود که نمی‌خواهیم هیچ انسان و موجود زنده‌ای آن را دوباره تجربه کند!»

بدون امتیاز