آیا معامله وعده از نظر شرعی اشکال دارد؟ مثلا من یه ماشین دارم ۱۸ میلیون نقدی می‌ارزد، اگر دو ماهه ۲۱ میلیون بفروشم مشکل دارد؟