معاونت بانوان شهر شیراز اولین نشست معنوی ماه رمضان را برگزار کرد

معاونت بانوان شهر شیراز اولین نشست معنوی ماه رمضان را برگزار کرد

به همت معاونت بانوان شهر شیراز، در تاریخ 11 خرداد ماه سال جاری، برابر با ششم رمضان، نشستی معنوی با عنوان فرصت‌های طلایی برگزار گردید.
سخنران نشست آقای فرزان خاموشی بود که قبل از هر چیز ضرورت خوشحالی و شاد بودن انسان مسلمان را به خاطر بهره‌مندی از توفیق بندگی یادآور شد و در ادامه انسان را بر اساس کارها و اعمالش سه گروه خواند:
۱ـ انسان‌های فرصت ساز.
۲ـ انسان‌های فرصت طلب.
۳ـ انسان‌های فرصت سوز.
وی برای هر کدام از سه گروه توضیحات مفصلی ارائه داد و سپس به حسرت‌های آدمیان در روز قیامت اشاره کرد، که از جمله آنها؛ حسرت حرکت در مسیر خدا و ارتباط با او، هدایت یافتگی و کسب تقوا؛ حسرت بازگشت به دنیا و انجام کار نیک بود.
آقای خاموشی در پایان با یادآوری فرصت‌های از دست رفتنی همچون روزه ماه رمضان و نمازهای یومیه، اوقات استجابت دعا و روزهای ده گانه ماه ذی الحجه و خدمت به پدر و مادر و اطعام مسکین و... بر ضرورت محاسبه و اندیشیدن در احوال خود که جزو کدام یک از گروه‌های سه گانه فرصت ساز، فرصت طلب یا فرصت سوز هستیم تاکید کرد.

معاونت بانوان شهر شیراز اولین نشست معنوی ماه رمضان را برگزار کرد
معاونت بانوان شهر شیراز اولین نشست معنوی ماه رمضان را برگزار کرد
معاونت بانوان شهر شیراز اولین نشست معنوی ماه رمضان را برگزار کرد