جلسه روحی و معنوی استقبال از ماه رمضان در شهر تهران برگزار شد

جلسه روحی و معنوی استقبال از ماه رمضان در شهر تهران برگزار شد

جلسه روحی و معنوی استقبال از رمضان در روز دوشنبه ۱خراد ماه سال جاری با حضور جمعی از خواهران و برادران شهر تهران با سخنرانی شیخ" محمد درزند " برگزار شد.
شیخ درزند جلسه را با دعای اللهم بلغنا رمضان شروع کرد و بحث خلقت و زندگی و مرگ و تاکید بر هدفمند و حکیمانه بودن آفرینش را برای حاضران عنوان کرد و گفت: این آفرینش و هدفمندی آن بالطبع مسئولیت زاست و انسان در قبال تحقق بخشیدن به اهداف والای زندگی و لزوم شناخت کرامت و منزلت خود توسط انسان مسول است.
وی در ادامه ضمن برشمردن مراتب نفس افزود: نفس مطمئنه بالاترین مرتبه انسان بودن است؛ اذا توجه به رمضان به عنوان فرصتی ارزنده برای جهاد با نفس یا همان جهاد اکبر است چراکه پیامبر(صل الله علیه و سلم) می فرماید: دشمن تو نفس توست که بین دو پهلوی تو قرار گرفته.
وی در ادامه گفت: عقل به تنهایی برای مقابله با نفس کافی نیست و باید در پرتو ایمان قرار گیرد و برنامه خدایی به کمک آن بیاید. وی بر بهره بردن از اذکار برای کسانی که به دلیل عذر شرعی قادر به روزه داری نیستند تاکید کرد و اهمیت خوردن سحری و استفاده از فرصت سحر برای استغفار و همچنین بزرگداشت شب‌های قدر با قیام و راز و نیاز و مناجات با خداوند را یادآور گشت.

جلسه روحی و معنوی استقبال از ماه رمضان در شهر تهران برگزار شد