دبيركل جماعت با حجّت‌الاسلام يونسی ديدار كرد

دبيركل جماعت با حجّت‌الاسلام يونسی ديدار كرد

دکتر عبدالرحمن پيرانی، دبيركل جماعت دعوت و اصلاح، عصر روز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه جاری با حجّت‌الاسلام يونسی، دستيار ويژه‌ی رئيس جمهور در امور اقوام و اقلّيّت‌های دينی و مذهبی ديدار و گفت‌وگو كرد.

به‌گزارش اصلاح‌وب، در اين ديدار استاد عبدالرحمن پيرانی، ضمن اظهار خشنودی از اين ديدار، بر هويّت ايرانی به‌عنوان حلقه‌ی وصل همه‌ی اقوام و مذاهب كشور تأكيد كرد و افزود: «اهتمام به حقوق شهروندی و احترام برابر به همه‌ی شهروندان و حفظ كرامت آنان و تساوی در برخورداری از فرصت‌ها، فارغ از قوميت، مذهب و دين می‌تواند پايه‌های همبستگی و وفاق و برادری را در كشور بيش از پيش تقويت نماید.» وی اظهار اميدواری كرد با تلاش همگانی مردم و مسؤولين اين مهم تحقّق يابد. 

عضو شورای مركزی اتّحاديه‌ی جهانی علمای مسلمان، تغييرات فكری در بيداری اسلامی را فرصتی مناسب برای اصلاح برخی رويكردها و رويه گ‌ها دانست و تأكيد كرد جريان‌های اسلامی بايد اهتمام اوّليّه‌اشان خدمت به مردم و حل مشكلات جامعه باشد و عضو حزب يا گروهی بودن، هر چند از مؤلّفه‌های توسعه‌ی سياسی و اجتماعی محسوب می‌شود، ولی نه‌تنها سبب امتياز و برتری و احياناً جدايی از جامعه و خودبرتربينی نشود، بلكه وسيله‌ای برای خدمت‌رسانی صادقانه و تخصصی به مردم تلّقی شود تا در پرتو آن ضمن تقويت انس و الفت بيشتر در جامعه، بسترها و ظرفيت اقبال و گرايش مردم به دين و پايبندی به اخلاق گسترش يابد. 

حجّت‌الاسلام يونسی دستيار ويژه‌ی رئيس جمهور در امور اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی، تأكيد جماعت بر هويت ايرانی را ستود و افزود ما از وجود علمای برجسته‌ای برخوردار بوده‌ايم؛ برای مثال همه‌ی علمای شيعی عليرغم علمشان به سنّی بودنِ سعدی رحمةالله، از آثار وی استفاده كرده و در تربيت بچّه‌ها از آن بهره برده‌اند. 

يونسی بر مشاركت اهل سنّت در انتخابات رياست‌جمهوری تأكيد كرد و آن را فرصتی برای نقش‌آفرينی بيشتر دانست و نواقص دولت فعلی را محصول برخی محدوديت‌ها و فشارها دانست و افزود: «يقيناً دولت تدبير و اميد در چهارسال بعدی می‌تواند بهتر از قبل در اين حوزه گام بردارد.»

گفتنی است در اين ديدار دكتر ستّار آينه‌پور، رئيس هيأت اجرايی مركزی و جمال اسماعيلی، مسؤول روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح و همچنين حيدرعلی باقريان، معاون دستيار ويژه‌ی رئيس جمهور حضور داشتند.

دبيركل جماعت با حجّت‌الاسلام يونسی ديدار كرد