اردوی تفریحی تعدادی از اعضای جماعت سردشت در آغوش طبیعت برفی

اردوی تفریحی تعدادی از اعضای جماعت سردشت در آغوش طبیعت برفی

جمعی از خانواده‌های جماعت دعوت و اصلاح در سردشت، روز پنجشنبه ٥ اسفندماه جاری، با حضور در دامان طبیعت برفی، به تفریح و سرسره‌بازی پرداختند.

 

این اردوی سه ساعته با هماهنگی روابط عمومی ومعاونت تربیتی شهرستان سردشت برگزار شد.

بدون امتیاز