تنوع و اختلاف از سنت ها و آیات الهی در زمین است

تنوع و اختلاف از سنت ها و آیات الهی در زمین است

نشست عمومی بانوان استان تهران با موضوع" روابط موثر انسانی" اوخر آذر ماه ۹۶ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار صفحه زنان اصلاح‌وب ، سخنران این نشست، استاد اکرم  قادر پناه با اشاره به این موضوع که بیشتر آیات قرآن کریم در طول سیزده سال اول بعثت پیرامون موضوعات خدا، انسان و جهان است، یادآور این نکته دانست که ما به عنوان یک انسان وظیفه داریم که پیش از هر چیز نگاهمان به طبیعت و هستی نگاهی انسانی باشد و در این راستا قوای سمع و بصر و فواد به عنوان ابزار شناخت پیرامون و توسعه بینش در اختیار ما هستند.
وی مدارا گری و احترام به تمام مدل‌های دینی و اخلاقی و عرفی انسان‌های پیرامون در عین پایبندی به باور دینی خود را لازمه تحقق اهداف متعالی انسانی دانست. و به ضرورت گسترش نگاه خود به وسعت کره زمین و دستگیری افراد و نه مچ گیری از آنان تاکید کرد. تا بتوان موثر و تاثیر گذار بود.
وی با بر شمردن چند نمونه از منش و رفتار پیامبر(صل الله علیه و سلم) ایشان را به عنوان موثرترین انسان در حیات طول بشر معرفی نمود و از جمله رفتارهای موثر ایشان به ذکر این موارد پرداختند:
* پیامبر همواره در سلام کردن پیش قدم می‌شد و به روی خوش و تبسم با افراد صحبت می‌کرد.
* پیامبر با مردم چنان معاشرت می‌کرد که هر فرد‌، احساس می‌کرد در نزد پیامبر، عزیزترین است.
* هرگاه با کسی هم صحبت می‌شد، با جان و دل، به صحبت‌های او گوش می‌داد و هیچ وقت با گوشه‌ی چشم به افراد نمی‌نگریست.
وی تنوع و اختلاف را از سنت‌ها و آیات الهی در زمین دانست و افزود ما باید با نگاهی انسانی و نه صرفا دینی و قومی، به همه نژادها و اقوام و رنگ‌ها و زبان‌ها یکسان بنگریم و اگر چنین عمل کنیم، در مسیر رشد و عمران و آبادانی زمین گام برداشته‌ایم.
 استاد قادر پناه در پایان سخنانش با اشاره به این که زلزله‌ی اخیر استان کرمانشاه، امتحانی بود برای همه‌ی ما که تا چه حد حس نوع دوستی و انسانیت در ما وجود دارد؛ گفت: الحمدلله که همگی در این امتحان سربلند بیرون آمدیم و عملا نشان دادیم که به عنوان انسان موثر و اهل صفا، می‌شود دیدی فرا قومی و ملیتی داشت و به انسان‌ها به دیدی انسانی نگریست.


تنوع و اختلاف از سنت ها و آیات الهی در زمین است
تنوع و اختلاف از سنت ها و آیات الهی در زمین است