پیامبر انسانیّت‌ را معنا بخشید

پیامبر انسانیّت‌ را معنا بخشید

 

پیامبر –صلّی‌الله علیه و سلّم– آمد تا انسان را معنا بخشد و او را از زنجیر جهل و تعصّب‌ و خودبرتربینی رها کند. انسانی که در بند تعلّقات‌ و خواطر و اوهام غیر الهی است نمی‌تواند‌ به تعالی برسد؛ پس آیین او آیین انسان‌سازی است تا جایی که او خلیفه و جانشین خدا در زمین می‌شود و همه ملایک مقرّب‌ مأمور‌ می‌شوند بر او سجده کنند. به راستی کدام آیین و اندیشه این‌گونه‌ انسان را ارزش و عظمت بخشیده است؟

پیامبر آمد تا رنگ و صورت‌ها را از میان بردارد. در آیین او بین سیاه و سفید، عرب و عجم برتری نیست؛ در یگانه معجزه او مخاطب ناس است؛ عالمیان است؛ مومنین است نه اعراب نه اقوام دیگر.

در آیین پیامبر بخشش و تسامح همان قدر مهم و ارزشمند است که شدت بخشیدن بر کفّار‌، او در هنگام فتح مکه فرمان عفو عمومی داد و دستور داد ندا سردهند که خانواده دشمن حربی او یعنی ابوسفیان نیز در امان است. او قاتل عموی خود یعنی وحشی را بخشید. در آیین او احترام به والدین در کنار پرستش خداوند مطرح است. او هیچ کس را تحقیر نمی‌کرد. در میان اصحاب خود حلقه‌وار می‌نشست و در نگاه خود به آنها عدالت را رعایت می‌کرد. صدای خود را بر کسی بلند نمی‌کرد. همیشه لبخند بر صورت داشت. می‌فرمود من هم انسانی هستم مثل شما، فقط پیامبر هستم. در آیین او محبت و اخلاق بر همه چیز غالب است. او هدف از رسالت خود را تکمیل اخلاق دانست. از پیامبری خود اجری نخواست جز محبت اهل بیت خود. سفارش به همسایگان و رعایت حقوق آنان در آیین او بی نظیر است تا جایی که فرمود هرکس که شب سیر بخوابد و همسایه او گرسنه باشد مسلمان نیست.

در آیین پیامبر، علم‌آموزی آن قدر‌ مورد سفارش است که فرمود آن را اگر چه نزد کافر است بیاموزید. اگر چه‌ در دورترین نقاط جهان بود بیاموزید؛ علم را از گهواره تا گور بجویید.

پیامبر بر اذیت و آزار حیوانات نکوهش می‌کرد و کسانی را که حیوانات را مثله می‌کنند نفرین کرد و نوشته‌اند كه پيامبر اسلام هنگامى كه وضو مى‌گرفت، گربه‌اى نزد او آمد، پيغمبر دانست كه آن حيوان تشنه است، ظرف آب را به طرفش برد و گربه آب نوشيد، سپس ايشان نيز وضو گرفت و در جایی دیگر فرمود به طور ناموزون و نامناسب، بر حيوان‌ها سوار نشويد و هنگام سوار شدن، پشت آن‌ها را مجلس خود قرار ندهيد.

به هر کس می‌رسید چه کودک و بزرگ، چه فقیر و ثروتمند سلام می‌کرد. در آیین پیامبر نظافت جزیی از ایمان است. آن قدر به عطر سفارش کرد که می‌فرمود خداوند اسراف را دوست ندارد مگر در خرید عطریات.

در آیین پیامبر و در قرآن معجزه او هرجایی از مردان سخن به میان آمده از زنان نیز یاد شده است. او به زن و مقام او اعتبار بخشید. آیین او به زن اجازه داد که ارث ببرد و در مال خویش تصرّف‌ کند. پیامبر تحریف‌های تحقیرآمیزی که پیروان اصحاب دیگر درباره زن ساخته بودند از میان برد. عادات زشت و خرافات بی‌پایه و اساسی که درباره زن وجود داشت همه را از میان برداشت.

براستی فاصله آیین پیامبر و مسلمانی ما چه چقدر است؟؟

بدون امتیاز