نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد

نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد

نمایشگاه فروش مواد غذایی و صنایع دستی، روز 29 آبان به نفع آسیب دیدگان زلزله اخیر کرمانشاه، در روستای فاریاب از توابع شهر جناح برگزار شد
به گزارش خبرنگار صفحه زنان اصلاح‌وب، این نمایشگاه به همت کمیته فرهنگی بانوان این روستا در غرب استان هرمزگان و پس از رای زنی با شورای اسلامی روستا بر پا شد که با استقبال چشمگیر مردم هم برای تهیه مواد غذایی و هم برای بازدید و خرید مواد مواجه شد. هدف از برگزاری این جشنواره کمک به زلزله زدگان غرب کشور بود.
 همزمان با این رخ داد در شهر جناح نیز به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی، خردسالان مهد قرآن هدی جناح جهت آشنایی با فضای مطالعه و نهادینه کردن و ارزشمندی کتاب و جایگاه و تاثیرات آن در زندگی کودکان به همراه مربیان از کتابخانه شرفا شرفایی دیدن کردند.
لازم به ذکر است در این بازدید طی اقدامی جهت همدردی با کودکان زلزله زده کرمانشاه تعداد 135 بسته هدیه که شامل کتاب، لوازم التحریر می‌شد تهیه و به انجمن خیریه احسان جهت اهدا به کودکان زلزله زده استان کرمانشاه تحویل داده شد. پیام همدردی این خردسالان به کودکان آسیب دیده استان کرمانشاه این بود" بیایید با همدیگر درس بخوانیم"

نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد
نمایشگاه مواد غذایی جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، در روستای فاریاب شهر جناح برگزار شد