در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد

در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد

به‌مناسبت گرامیداشت هفته‌ی تربیت‌بدنی، رئیس کمیته‌ی یوگای استان هرمزگان، روز یشکنبه ٣٠ مهرماه در مدرسه‌ی یوگای «پیام مهر» شهر جناح حاضر شد و از هنرجویان این مدرسه تجلیل کرد.

هم‌چنین هنرجویان این باشگاه به اجرای تکنیک‌های پیشرفته‌ی یوگا در دل طبیعت پرداختند.

تصاویر ضمیمه: 
در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد
در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد
در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد
در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد
در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد
در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد
در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد
در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد
در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد
در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد
در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد
در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد
در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد
در شهر جناح از هنرجویان مدرسه‌ی یوگای پیام مهر تجلیل شد