كارگاه مديريت كار دانشجويى در استان آذريايجان غربى برگزار شد

 كارگاه مديريت كار دانشجويى در استان آذريايجان غربى برگزار شد

معاونت دانشجويى جماعت در استان كارگاه اموزشى مديريت كار دانشجويى را در شهرستان سردشت برگزار کرد.

بنا به گزارش اصلاحوب، در راستاى اعتلا و پيشرفت توان مديريتى معاونت‌‌ دانشجويى در ٣٠ شهريور ماه سال جارى و در آستانه‌ی ماه مهر كارگاهی يك‌روزه با حضور مسئولان و اعضای اداره‌های معاونت دانشجويى شهرستان‌هاى استان برگزار شد.

مجری این دوره، رئوف اذرى فعال مدنى و معاونت سابق دانشجويى مركزى جماعت بود. اين كارگاه كه در دو نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار شد. در نوبت صبح اساسنامه و جزوه‌ى رويكردها و راهكارهاى جماعت به‌عنوان مقدمه‌ی كارگاه مورد تبیين و تشريح قرار گرفت.

وی با تأكيد بر شعار چهارمین کنگره‌ی جماعت؛ كرامت انسانى، معنويت اسلامى و هويت ايرانى گفت: خدمت‌رسانى به قشر دانشجو خارج از هر نوع تقسيم‌بندى بايد فراگير و در راستاى اينكه دانشجو را فردى مسئوليت‌پذير در قبال خود و جامعه به بار آورد، باشد.

در این کارگاه آموزشی، حسن فرامرزى معاونت دانشجويى جماعت در استان نیز ضمن تقدير و تشكر از مدرس دوره و تأكيد بر تغيير و تحول در نحوه‌ی مديريت اداره‌های معاونت دانشجويى و اعلام این نکته که بايد این معاونت و اداره‌ی تابع آن، همانند باشگاه ورزشى به هر دانشجويى خدمات ارائه دهند، كارگاه به پايان رسيد.