برنامه‌ای برای روز عرفه

برنامه‌ای برای روز عرفه

  تنها یک روز در سال است...

۱ـ شبش را زود بخواب تا برای عبادت و فرمانبرداری خداوند در روز عرفه نیروی کافی داشته باشی.

۲ـ پیش از سپیده برای خوردن سحری بیدار شو.

۳ـ سپس حداقل ۴ رکعت نماز بخوان و در حالت سجده با گریه و زاری از خداوند خیر دنیا و آخرت طلب کن و از او به خاطر توفیق حضور در روز بارش رحمتها و بخشایش سپاسگزاری کن.

۴ـ پیش از طلوع خورشید زمانی را به طلب بخشش و استغفار اختصاص بده تا جزو طلب بخشش کنندگان سحرگاهان به حساب آیی.

۵ـ حدود پنج دقیقه پیش از اذان برای نماز صبح آماده باش و با فرو ریختن آخرین قطره آب وضو از هر عضو احساس کن که گناهانت در حال ریختن هستند.

۶ـ دعای پس از وضو را بگو.

۷ـ نماز صبح را به جای بیاور و تا حدود پانزده دقیقه پس از طلوع آفتاب در جایگاه نمازت بشین.

٨ـ بلافاصله پس از سلام دادن شروع به گفتن الله اکبر کن.

۹ـ اکنون در همان جایگاه نمازت همچنان تا طلوع خورشید قرآن می‌خوانی و سبحان الله و لا اله الا الله و الحمد لله می‌گویی. البته اذکار صبحگاه را فراموش نکن.

۱۰ـ ساعت ۶:۱۳ دو رکعت نماز شروق بخوان تا ثواب یک حج و عمره همراه پیامبر خدا (ص) برایت نوشته شود. مواظب باش آن را از دست ندهی.

۱۱ـ حالا دیگر دست خودت است. اگر می‌توانی تمام روز را نخوابی بهتر است و سعی کن تمام لحظات و ثانیه‌های آن را در ذکر و دعا سپری کنی و به اجابت دعاهایت یقین داشته باشی.

۱۲ـ یا اینکه ساعتی با نیت تقوا و پرهیز برای اطاعت خداوند بخواب.

۱۳ـ سپس از خواب برخیز، وضو بگیر و حداقل ۴ رکعت نماز چاشتگاه بخوان و بین طاعات تنوع ایجاد کن تا خسته نشوی؛ الله اکبر گفتن، ذکر و تلاوت  قرآن. این ذکر را بسیار تکرار کن: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد وهو علی کل شئ قدیر.

۱۴ـ نماز ظهر را به جای بیاور، الله اکبر و سبحان الله را تکرار و مقداری قرآن تلاوت کن.

۱۵ـ خطبه عرفات را با تمام وجودت گوش کن. تا به خواست و اراده خداوند این سال از نظر انجام عبادات و طاعات بهترین سال برایت باشد.

۱۶ـ نماز عصر را بجا بیاور و تکبیر بگو و اذکار عصرگاهی را بخوان.

۱۷ـ تقریباً یکساعت قبل از مغرب قرآن بخوان ـ دعا را با فروتنی و احساس حضور در مقابل خداوند ـ شروع کن. همنوعان مستضعف و مستمندت در تمام دنیا را فراموش نکن.

۱٨ـ از خداوند درخواست کن با غروب خورشید عرفه از آزاد شدگان آن روز (از بند گناه و عصیان) باشی.

۱۹ـ خداوند تورا در انجام کارهای نیک موفق کند. از درگاه خداوند درخواست پذیرش برای اعمال و دعاهایت دارم.

۲۰ـ با اذان مغرب دست به کار افطار شو و فراموش نکن که دعای روزه دار رد نمی‌شود.

به خانواده‌ات و هر کس که دوستش داری این موارد را یادآوری کن.

من و تمامی کسانی را که در انتشار این فراز سهمی داشتند در دعایت و در خواست مرتبه اعلای فردوس فراموش نکن.

بدون امتیاز