ديدار دبيركل جماعت با عادل مزاری در دفتر جماعت

 ديدار دبيركل جماعت با عادل مزاری در دفتر جماعت

دبيركل جماعت با عادل مزاری رئيس دبيرخانه‌ی كميسيون فرهنگی و اجتماعی كلان‌شهرها عصر روز یکشنبه ٧ شهریورماه در دفتر مرکزی ديدار كرد.

استاد عبدالرحمن پيراني دبیرکل جماعت دعوت و اصلاح در اين ديدار ضمن تشكر از آقای عادل مزاری در برگزاری هفته‌های فرهنگی و نقش آن در انسجام ملی بر اهميت اين قبيل فعاليت‌ها و ضرورت توجه به نهادهای مدني در راستای توسعه فرهنگي كشور تأكيد كرد.

عادل مزاري رئيس دبيرخانه‌ی كميسيون فرهنگي و اجتماعي كلان‌شهرها ضمن اظهار خوشحالی از حضور در دفتر جماعت دعوت و اصلاح و فعاليت‌های فرهنگی اين تشكل مدنی، آمادگی خود را براي توجه بيش از پيش به هويت‌های متنوع قومی در برگزاری هفته‌های فرهنگی ابراز داشت. در پایان این دیدار عادل مزاري يكي از هنرهای دستی بلوچستان را به دبیرکل جماعت تقديم كرد.

 ديدار دبيركل جماعت با عادل مزاری در دفتر جماعت
 ديدار دبيركل جماعت با عادل مزاری در دفتر جماعت