ملکی را خریداری کردم که در ابتدا صاحب ملک آنرا 4 ساله عنوان کرد ولی پس از عقد قرارداد و طی مراحل اداری سن ملک 6 ساله بود که البته تفاوت قیمت دارد، در ضمن ایشان و یا شاید بنگاه -نمی‌دانم- نشانی و محله ملک را نیز درست ارائه نکردند؛

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
در متن مبایعنامه نیز مبلغ روزانه 200 هزار تومان به عنوان خسارت تاخیر برای طرفین اعمال شد، پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت این ملک را با سه روز تاخیر تحویل گرفتم، البته بسیاری از امکانات آن مثل دربها، شیرآلات و... معیوب هستند، که باید تعمیر کنم، همانطور که گفتم در متن مبایعنامه، بندی برای جریمه تاخیر وجود دارد، ولی ما شفاهاً درباره دریافت این جریمه حرفی نزدیم آیا از نظر شرعی صحیح است که من این مبلغ را از ایشان کسر کنم؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید، چراکه این مساله برای من خیلی اهمیت دارد و نمی‌خواهم کار غیر شرعی انجام بدهم.

چون آن اندازه دیر کرد در مبایع‌نامه نوشته شده است،‌ اشکالی ندارد که شما آن را دریافت کنید، اما اگر از حق خود بگذرید و آن را دریافت ننمایید، بهتر است. در ضمن آن عیب‌هایی که بر شمرده‌اید اگر پیش از خرید از آن‌ها با خبر بوده‌اید، شما حق مراجعه به فروشنده را ندارید،‌ اما اگر آگاه نبوده‌اید، می‌توانید به سبب وجود عیب در مبیع به فروشنده مراجعه کنید و بهای آن را از کل مبلغ کم کنید.