چند دلیل قرآنی برای یاطل بودن صیغه؟

شماره: 
0

خداوند در بیان اوصاف مومنان فرموده است
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ مومنون/ 5-6
و آنان که شرمگاه هایشان را پاک نگاه می دارند مگر بر همسرانشان یا بر ملک یمین هایشان بی گمان اینان سزاوار نکوهش نیستند.
در این آیه‌ها خداوند فرموده است : مردان مومن با کسی جز همسر شرعی خود یا ملک یمین آمیزش جنسی ندارند و بنابر تعریف این دو همسر صیغه ای ملک یمین به شمار نمی آیند و زن صیغه ای ویژگی همسر شرعی را ندارد از جمله زن صیغه ای از همسرش ارث نمی برد بنابراین راههای آمیزش جنسی شرعی برای مرد مومن زوج دائم و ملک یمین است و راه سومی در این آیات بیان نشده است.