سلام من دختری 21 ساله اهل سنت حنفی هستم و خواستگارم هم اهل سنت و حنفی هستن، رسمشون به اینصورته که ابتدا عقد می‌کنن و بعد از چند ماه تا یکی دو سال عروسی میکنن. ولی پدرم همیشه میگه تو مذهب ما باید عقد و عروسی با هم تو یه شب باشه در غیر اینصورت گناه داره. می

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
سلام من دختری 21 ساله اهل سنت حنفی هستم و خواستگارم هم اهل سنت و حنفی هستن، رسمشون به اینصورته که ابتدا عقد می‌کنن و بعد از چند ماه تا یکی دو سال عروسی میکنن. ولی پدرم همیشه میگه تو مذهب ما باید عقد و عروسی با هم تو یه شب باشه در غیر اینصورت گناه داره. می‌خواستم ببینم احکام اهل سنت حنفی چی میگن در این مورد؟

در ازدواج اصل عقد و جاری نمودن صیغه ایجاب و قبول عقد ازدواج با وجود شروط آن است.
هرگاه میان زن و مرد یا دختر و پسر عقد ازدواج جاری شود، آنان همسر یکدیگر می‌شوند و معاشرت آنان از لحاظ شرعی با یکدیگر درست است و گناهی ندارد و همه مذاهب این دیدگاه را دارند ثبت عقد ازدواج در دفاتر ازدواج قانونی است که هر کشوری برای خودش مقرر داشته است.