احیای سنّت‌های رسول -صلّى الله علیه وسلّم- به تعداد روزهای سال یا سالنامه‌ی سنّت – ۱۰

احیای سنّت‌های رسول -صلّى الله علیه وسلّم- به تعداد روزهای سال یا سالنامه‌ی سنّت – ۱۰

سنّت هدیه دادن 

از زیباترین سنت‌های نبوی، سنت هدیه دادن است که تخم محبّت را در میان مردم می‌کارد. بیهقی از ابوهریره از پیامبر -صلّى الله علیه وسلّم- روایت می‌کند که فرمود: «تَهَادُوا تَحَابُّوا» (هدیه بدهید تا نسبت به هم محبت پیدا کنید). [آلبانی آن را حسن دانسته است]

پیامبر -صلّى الله علیه وسلّم- هدیه را هر چند ناچیز می‌بود قبول می‌فرمود. مسلم از انس بن مالک روایت می‌کند که گفت: «بریره مقداری گوشت برای پیامبر -صلّى الله علیه وسلّم- به‌عنوان هدیه برد؛ ایشان -صلّى الله علیه وسلّم- فرمود: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» (این گوشت برای او صدقه و برای ما هدیه محسوب می‌شود)

چنین نمونه‌هایی در سنت پیامبر -صلّى الله علیه وسلّم- فراوان است. این سنت نیز با مقدار ناچیزی از مال که برای خرید یک کتابچه، گل، غذا، خودکار و امثال آن کافی باشد، انجام‌شدنی است. می‌توان سنت هدیه دادن را با والدین یا با همسر و یا برادر و یا دوستان و همسایگان نیز زنده نمود.

 

و شعار ما را فراموش نکنید:

 ﴿إن تطيعوه تهتدوا﴾[نور:۵۴]؛ (اگر از او پیروی کنید، هدایت می‌شوید) 

بدون امتیاز