برگزاری کارگاه آموزشی روابط عمومی جماعت در گیلان

برگزاری کارگاه آموزشی روابط عمومی جماعت در گیلان

 کارگاه آموزشی روابط عمومی، با حضور مسئولان استانی و شهری جماعت در استان گیلان، شامگاه پنجشنبه ١١ آذرماه جاری، در دفتر جماعت دعوت و اصلاح شهرستان تالش، برگزار شد.

بنا به گزارش اصلاح‌وب، صدیق قطبی، مدرس دوره، بحث «ارتباط» و «روابط عمومی» را با تأکید بر آیات قران و سیرت نبوی، به سبکی جدید ارائه داد. وی با استناد به شواهدی از قرآن و سنّت، نقش تعارف یا هم‌شناسی، تواصی، تعاون و تحابب را در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با موضوع دگرپذیری، تشریح کرد. وی در ادامه به قواعدی دینی که منجر به ارتباط خوب می‌شوند اشاره کرد و در پایان به موضوع مهارت‌های تخصّصی‌ روابط عمومی پرداخت.

شایان ذکر است این اولین کارگاه روابط عمومی جماعت است که در استان گیلان برگزار می‌شود.

برگزاری کارگاه آموزشی روابط عمومی جماعت در گیلان
برگزاری کارگاه آموزشی روابط عمومی جماعت در گیلان
برگزاری کارگاه آموزشی روابط عمومی جماعت در گیلان