احیای سنّت‌های رسول -صلّى الله علیه وسلّم- به تعداد روزهای سال یا سالنامه‌ی سنّت-٦

نویسنده: 
دکتر راغب سرجانی
احیای سنّت‌های رسول -صلّى الله علیه وسلّم- به تعداد روزهای سال یا سالنامه‌ی سنّت-٦

-سنت لبخند 

چه زیباست که لبخند در میان امت اسلامی گسترش یابد؛ چراکه لبخند بسیاری از دردهای هر لحظه‌ی آدم را آرام می کند و حتماً نباید انسان بدون مشکل و سختی باشد که لبخند بزند؛ بلکه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم همیشه لبخند می‌زد با اینکه اندوه وسختی هر لحظه با ایشان همراه بود. ترمذی با تصحیح آلبانی از عبدالله بن حارث بن جزء روایت می‌کند که می-گفت: «هیچ کس را ندیدم که بیشتر از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم لبخند بزند».

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم این لبخند را کار نیکی قرار داد که پاداش دارد و چنانکه ترمذی - با تصحیح آلبانی- روایت کرده، فرموده است: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ» (لبخند تو بر چهره‌ی برادرت برایت صدقه به شمار می‌آید).

و شعار ما را فراموش نکنید:

 ﴿ إن تطيعوه تهتدوا ﴾ (اگر از او پیروی کنید، هدایت می شوید) [نور:٥٤]

بدون امتیاز