احيای سنّت‌های رسول -صلّى الله عليه وسلّم- به تعداد روزهای سال یا سالنامه‌ی سنّت-٣

احيای سنّت‌های رسول -صلّى الله عليه وسلّم- به تعداد روزهای سال یا سالنامه‌ی سنّت-٣

٣-سنت غذا دادن 

بخاری و مسلم از عبدالله بن عمرو روایت می کنند که مردی از پیامبر – صلّی الله علیه وآله وسلّم-  پرسید: کدام (یک از شعبه‌های) اسلام بهترین‌اند؟ پیامبر فرمودند: 

«تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»: اینکه به مردم غذا  بدهی و بر هر کس که شناختی و (یا) نشناختی سلام نمائی. 

انجام این سنّت تنها با آماده کردن یک ظرف غذای اضافی بیشتر از نیاز خانواده امکان‌پذیر است. تا آن را به یکی از نیازمندان پیرامون خود بفرستید. خواه مأمور گشت امنیت باشد یا سفور شهرداری که به نظافت شهر مشغول است و یا کسی دیگر.

هم‌چنین این سنّت شامل غذا دادن به دوستان و همسایگان و کارگران نیز می‌باشد و در این حدیث شرط فقیر بودن شخص نیست بلکه هدف آن گسترش روح محبّت و دوستی میان مردم است و نباید از همسایه‌های غیر مسلمان خود نیز فراموش کرد و نیز این شعار را باید همیشه به یاد داشت:

﴿ وَ إن تُطيعُوهُ تَهتَدوا﴾ : (اگر از او پیروی کنید هدایت می شوید) [نور:٥٤]

بدون امتیاز