برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد مهاباد

برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد مهاباد

بنا به رسم چندین ساله و برای یادبود میلاد نبی رحمت، چندین مراسم در مساجد شهر و روستاهای مهاباد برگزار گردید. 

جمعه شب ۴ دی ماه ۱۳۹۴ در مسجد روستای قزلقوپی مهاباد مراسم مولودی خوانی برپا گردید. ماموستا محمودیان درباره حکم برگزاری مراسم مولودی و لزوم چنین مجالسی بحث داشت و مردم را به پیروی از سنن و پیام‌های رسول الله مثل برادری و عدالت سفارش نمود. ماموستا علیپور نیز به اسلام دین محبت، محبت به رسول الله و معرفی دوست داران واقعی رسول الله پرداخت. 

جمعه شب ۱۱ دی ماه ۱۳۹۴در مسجد حضرت اسماعیل مهاباد واقع در کوی زیبا برای مراسم مولودی ماموستا رستمی در خصوص عوامل تاثیر گذاری پیامبر (ص) بر دل دوست و دشمن مثل خانواده همسو، اخلاق رسول الله و احساس مسئولیت ایشان بحث نمود. بعد از ایشان ماموستا پارسا نیز درباره استفاده از فرصت ماه مولود برای شناسایی حضرت رسول اکرم با وسایل جدید مثل شبکه‌های اجتماعی بحث نمود و جوانان را از تبلیغات سوء مسیحیت و شیطان پرستی بر حذر داشت. 

چهارشنبه شب ۱۶ دی ماه ۱۳۹۴ نیز در مسجد روستای حاجی خوش با حضور فیلم بردار صدا و سیمای مرکز مهاباد، ماموستا رسولی کیا در مورد چگونگی رفتار پیامبر (ص) با خانواده و عبادت خداوند سخنرانی کرد و مردم را به تطابق زندگی خود با رسول الله دعوت نمود. ماموستا خضرنژاد مدیر مدرسه علوم دینی امام نووی ناچیت نیز از ۳ حربه اصلی دشمنان اسلام در گذشته و حال (زر، زور و تزویر) و ترس دشمنان از پیام «لا اله الا الله» حرف زد. از مردم خواست که از مسجد فاصله نگیرند و از حجره‌ها استفاده کنند. ماموستا شرفی نیز در پایان از حب رسول الله توسط اصحاب و همچنین وظایف پیامبر (ص) مانند شاهد، مبشر، نذیر و داعی بحث نمود.

برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد مهاباد
برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد مهاباد
برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد مهاباد
برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد مهاباد
برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد مهاباد
برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد مهاباد
برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد مهاباد
برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد مهاباد
برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد مهاباد
برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد مهاباد
برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد مهاباد
برگزاری مراسم مولودی خوانی در مساجد مهاباد
بدون امتیاز