برگزاری دوره‌ی تابستانی تربیتی جماعت در استان سیستان و بلوچستان

برگزاری دوره‌ی تابستانی تربیتی جماعت در استان سیستان و بلوچستان
درجهت ارتقای سطح تربیتی و رفتاری هواداران و متربیان جماعت در سطح استان، معاونت تربیتی دوره‌ی دوروزه‌ی تربیتی برای بیش از پنجاه نفر از هوداران و متربیان در روزهای ۲۴-۲۵ شهریور در شهر جالق سراوان برگزار کرد. 
در این دوره، هواداران جماعت از شهرهای مختلف استان شرکت کرده و دروس مختلفی در ابعاد تربیتی، اخلاقی، عقیده و سیرت فرا گرفتند. 
درابتدا مولوی یوسف ارباب در درس سیره‌ی دعوی پیامبر، در مورد چگونگی صبر و تلاش پیامبر برای دعوت اسلامی و ماهیت کار دینی و امر به معروف و نهی از منکر موضوعاتی را بیان نمود. 
سپس در درس ارکان ایمان، حافظ مرادزهی مباحثی در مورد جایگاه و اهمیت عقیده در اسلام، توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء و صفات، ایمان به فرشتگان و کتب و پیامبران مباحثی را بیان نمود. 
همچنین استاد کهرازهی مطالبی درباب تزکیه و تغییر و چگونگی اختیار انسان هنگام قرار گرفتن بر دوراهی انتخاب به راه تباهی یا راه رستگاری مطالبی بیان کرد. 
همچنین حاج ملک محمدملازهی در درس رذایل و فضایل اخلاقی و چگونگی پرهیز از رذایل و کسب فضایل و جایگاه قرآنی فضایل در قرآن و سنت و سیره‌ی اخلاقی مباحثی عنوان کرد. 
سپس عابدحسین بارکزهی در درس آداب طالب العلم در ورود به محیط علمی و دانشگاهی و رعایت آداب نسبت به استاد و همکلاسی‌ها و الویت قرار دادن امور علمی نسبت به امور روزمره دیگر مباحثی بیان کرد. 
درحاشیه‌ی این دوره، برنامه‌های متنوع دیگری ازجمله مسابقات علمی و ورزشی ازجمله کوهنوردی و شنا و بازدید از آثار تاریخی منطقه صورت گرفت. 
 دوره، شامگاه چهارشنبه ۲۵شهریور با مراسم دعا توسط حافظ مرادزهی به پایان رسید.
برگزاری دوره‌ی تابستانی تربیتی جماعت در استان سیستان و بلوچستان
برگزاری دوره‌ی تابستانی تربیتی جماعت در استان سیستان و بلوچستان
برگزاری دوره‌ی تابستانی تربیتی جماعت در استان سیستان و بلوچستان
برگزاری دوره‌ی تابستانی تربیتی جماعت در استان سیستان و بلوچستان
برگزاری دوره‌ی تابستانی تربیتی جماعت در استان سیستان و بلوچستان
برگزاری دوره‌ی تابستانی تربیتی جماعت در استان سیستان و بلوچستان