باسلام اینجانب مردی متأهل هستم که هشت سال است ازدواج نموده‌ام و یک دختر 6 ساله دارم، پنج ماه است که همسرم من را ترک نموده و در طی چندین شکایت قضایی بیان نموده که من ایشان را از خانه بیرون کرده‌ام و طلاهایش را از دستش قیچی نموده‌ام در حالی که ایشان خودش و

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
باسلام اینجانب مردی متأهل هستم که هشت سال است ازدواج نموده‌ام و یک دختر 6 ساله دارم، پنج ماه است که همسرم من را ترک نموده و در طی چندین شکایت قضایی بیان نموده که من ایشان را از خانه بیرون کرده‌ام و طلاهایش را از دستش قیچی نموده‌ام در حالی که ایشان خودش و برادرش طلاها را قیچی کردند و گذاشتند و رفتند. اینجانب نیز از ترس اینکه در دادگاه محکوم به شکایت ترک انفاق که از جانب ایشان شده بود نشوم متوسل به دروغ شدم و گفتم طلاها پیش من نیست. حالا که ایشان نتوانسته‌اند دلایل کافی برای اثبات گناهکار بودن من بیاورند تقاضای قسم نموده‌اند و می‌‌گویند طلاها نزد ایشان است. و من هم چون انسان معتقدی می‌‌باشم و حرام و حلال سرم می‌شه نمی‌‌خوام برای یک اشتباه - قسم ناحق بخورم از یک سو هم اگرقسم نخورم حق طلاق و کلیه حقهای دیگر به همسرم تعلق می‌‌گیرد و می‌‌دانم که همسرم فقط قصد جدایی دارند نه چیز دیگر. حالا من برای اینکه قسم نخورم و آخرت خود را هم از دست ندهم چیکار کنم. لطفا راهنماییم کنید. ممنون خدا اجرتان بدهد.

شما در دادگاه حقیقت را بگویید و بیان کنید که شما زن را از خانه بیرون نکرده اید بلکه خودش با کمک برادرش از خانه بیرون رفته است شما نیز از راه قانونی دادخواست خود را پی گیری کنید. چون دروغ فرجام خوبی ندارد.