با سلام خدمت اساتيد گرامي:چند سوال داشتم 1- آيا كسي كه توانايي مالي نداشته باشد ذبح يك گوسفند براي عقيقه فرزند پسر كافي است چون شنيده ام بايد براي پسر دو گوسفند ذبح كرد؟ 2- عقيقه وختنه حتما بايد در روز هفتم باشد آيا نميتوان عقيقه نوزاد را يك ماه به تاخير

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
با سلام خدمت اساتيد گرامي:چند سوال داشتم 1- آيا كسي كه توانايي مالي نداشته باشد ذبح يك گوسفند براي عقيقه فرزند پسر كافي است چون شنيده ام بايد براي پسر دو گوسفند ذبح كرد؟ 2- عقيقه وختنه حتما بايد در روز هفتم باشد آيا نميتوان عقيقه نوزاد را يك ماه به تاخير انداخت تا با جشن قربان مصادف شود؟3- نامهاي (محمدسبحان) ويا (محمد نيكان )به صورت مركب جايز است؟ آيا سبحان كه صقت خداوند است در نامگذاري جايز است؟

1. عقیقه سنت است و واجب نمی باشد، سنت است در صورت امکان برای فرزند پسر دو گوسفند و برای دختر یک گوسفند ذبح گردد، اما اگر فرد توانایی نداشته باشد می تواند برای فرزند پسر نیز یک گوسفند ذبح کند.
روایت احادیث درباره اینکه برای پسر نیز یک گوسفند سر بریده شود صحیح تر و قوی تر می باشد.
2. لازم نیست حتماً آن کارها در روز هفتم انجام گیرد، بعد از مدتی و با تأخیر آن را انجام دهد، سنت را به جای آورده است.
ج- گذاشتن نام های محمد سبحان و محمد نیکان برای پسر مانع شرعی ندارد.
د- گذاشتن نام های الله و رحمن به تنهایی برای کسی درست نیست بلکه باید پیش از آنها عبد آورده شود، عبدالله، عبدالرحمن، اما گذاشتن دیگر صفت های خدا به تنهایی برای کسی جایز است.