دو سوال داشتم . 1- منظور از توبه زیاد چیست خصوصا در این ماه (شعبان) - یعنی فقط اینکه ما لفظ استغفرالله را بگوییم یا باید کار دیگری هم انجام دهیم ؟ 2- چند سال قبل من20% مالکیت مغازه ای را به قیمت 11 میلیون تومان خریدم و از ان موقع تاکنون 2.5% اجاره سالیانه

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
دو سوال داشتم . 1- منظور از توبه زیاد چیست خصوصا در این ماه (شعبان) - یعنی فقط اینکه ما لفظ استغفرالله را بگوییم یا باید کار دیگری هم انجام دهیم ؟ 2- چند سال قبل من20% مالکیت مغازه ای را به قیمت 11 میلیون تومان خریدم و از ان موقع تاکنون 2.5% اجاره سالیانه را بعنوان زکات پرداخت می نمودم . الان سهم 20% خودم را به شریکم به قیمت 80میلیون تومان فروخته ام . لطفا بفرمایید من باید چه مبلغی بابت زکات پرداخت نمایم؟

الف: توبه ویژه به زمان معینی نیست بلکه هر وقت فرد مرتکب گناهی می شود باید بی درنگ توبه کند و به سوی خداوند بازگردد؛ چون معلوم نیست مرگ فرد چه زمانی فرا می رسد پس باید فرد همیشه توبه کننده باشد. توبه نیز تنها زبانی نیست بلکه باید فرد قلباً از گناهی که انجام داده است پشیمان شود، و از آن گناه دل بکند و تصمیم قاطعانه بگیرد که به سوی آن گناه نرود. از سوی دیگر لازم است فرد همیشه توبه و اسغفار کند: پیامبر خدا(ص) فرموده اند: انی لاستغفرالله و اتوب الیه فی الیوم اکثر من سبعین مره " بخاری
همانا من هر روزی بیش از هفتاد بار از خداوند آمرزش می خواهم و به سوی او باز می گردم و توبه می کنم.
ب) دو ونیم درصد زکات یکساله هشتاد میلیون تومان را که دو میلیون تومان می باشد بپردازید.