زنی هستم 30 ساله 2 سال است که ازدواج کرده‌ام. در حال حاضر قصد بچه دار شدن داریم. همسرم اصرار دارد به متخصصان تغذیه مراجعه کنیم و فقط و فقط با رعایت رژیم غذایی بچه اول ما پسر شود اینگونه نیست که همسرم از دختر خوشش نیاید، اما دوست دارد بچه اول پسر باشد. برا

شماره: 
0
ادامه سؤال: 
زنی هستم 30 ساله 2 سال است که ازدواج کرده‌ام. در حال حاضر قصد بچه دار شدن داریم. همسرم اصرار دارد به متخصصان تغذیه مراجعه کنیم و فقط و فقط با رعایت رژیم غذایی بچه اول ما پسر شود اینگونه نیست که همسرم از دختر خوشش نیاید، اما دوست دارد بچه اول پسر باشد. برای خودم اصلا دختر و پسر فرقی ندارد. اما الان می‌ترسم اگر پیش متخصص تغذیه برویم در کار خدا دخالت نکرده‌ایم؟ اگر خدایی نکرده مشکلی برای بچه ما پیش بیاید (نقوص جسمانی، بعدا بزرگ بشه خدایی نکرده بچه صالحی نباشه) می‌دانم هیچ وقت خودم و همسرم را نمی‌بخشم و مدام خودم‌رو سرزنش می‌کنم که من توی کار خداوند دخالت کرده‌ام. خواهش می‌کنم منو راهنمایی کنید. آیا از لحاظ شرعی و موازین اسلام مشکلی وجود دارد؟

رفتن نزد متخصص تغذیه برای چنین هدفی گناه ندارد اما بهتر است فرد به خدا توکل کرده و هر فرزندی را که خداوند به او می‌بخشد به آن راضی باشد دادن پسر و دختر در دست خداوند است. مهم تندرست و صالح بودن فرزند است نه جنس آن.